www.vizyonders.com
   
www.vizyonders.com
Öğretmen Ara
Özel Ders Ver
Test Çöz
Blog
    Anasayfa - Hakkımızda - İletişim  
Blog  

Özel Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri

Özel Öğrenme Güçlüğünün nedenlerini anlamaya, tanı ve terapi tekniklerini geliştirmeye yönelik araştırmalar artmasına rağmen henüz sır çözülememiştir. Son 10 yıl içindeki çalışmaların buluştuğu bazı ortak özellikler çeşitlilik göstermektedir:

Genetik yatkınlık:

Beyindeki yapısal işlev farklılıkları:

Doğum öncesi nedenler:

Doğum sırası nedenler:

Doğum sonrası nedenler:

 

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TİPLERİ

Okuma Güçlüğü (Disleksi): Okuma güçlüğü, bireyde, yaşıtlarına göre okuma becerisinde yetersizlik olarak kendisini gösterir. Bu durum kelimelerin hatalı söylenmesi ve çarpıtılması, eklemeler yapma veya eksik söyleme olarak gözlenir. Şekilleri, yazılı harf karakterlerini, noktalama işaretlerini, çizgileri algılamakta ve ayırt etmekte zorluk yaşanır

Yazılı Anlatım Güçlüğü (Disgrafi):Yazılı anlatım güçlüğü kişinin yazı yazarken akranlarına göre düşük performans göstermesiyle fark edilir. Kişinin el yazısında, noktalama işaretlerinde, kelimeleri cümle içinde doğru yere yerleştirmede güçlükler yaşanır. Yazma performansı kişinin zeka kapasitesinin altındadır. Konuştukları ve yazdıkları cümlelerde çok sayıda dil bilgisi ve noktalama işaretleri yanlışları, cümle bozuklukları vardır.

Matematik Güçlüğü (Diskalkuli):Öğrencinin matematikle ilgili etkinlik ve becerilerde yaşıtlarına göre düşük performans sergilediği görülür. İkinci veya üçüncü sınıfa geldiğinde artık bu güçlük öğretmen tarafından açıkça gözlenebilir.

Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü

Sözel olmayan öğrenme güçlüğü olan çocukların yaşadıkları güçlüklerin temelinde yatan şey ayrıntıları birleştirip bütünü görememeleridir. Ayrıntılarla o kadar yoğun uğraşırlar ki resmin tamamını göremezler. Bu “Ağaçlar yüzünden ormanı görememek” gibidir, gerçek temayı algılayamazlar. Bu çocuklar için okudukları parçanın ana fikrini bulmaya çalışmak oldukça zor bir iştir.

TANILAMA

Özel Öğrenme Güçlüğünün tanılanması çocuk psikiyatrının olduğu tam teşekküllü bir hastane tarafından konmaktadır.

Özel Öğrenme Güçlüğünün tanılanması, en erken çocuğun okula başladığı birinci sınıfın 2. yarısında okuma-yazma eğitimi tamamlandıktan sonra yapıldığından sınıf öğretmeninin durumu fark edip hastanelere ve RAM’lara zamanında yönlendirme yapması çok önemlidir.


Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü; bir çocuğun görme, işitme, bedensel gibi duyu eksikliklerinin bulunmamasına, zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına, psikiyatrik, nörolojik sorunları olmamasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinin birinde ya da birkaçında yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesi olarak tanımlanabilir.

 

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ

Okul Öncesi Döneme İlişkin Belirtiler

  Geç konuşma,

  Sözcük bulmada, isimlendirmede güçlük,

  Yetersiz sözcük dağarcığı,

  Telaffuz sorunları,

  Temel sözcükleri karıştırma (koşmak, yemek gibi),

  Sözcük, hece çevirmek (mavi yerine vami, sifon yerine fison gibi),

  Sözlü yönergeleri dinleme ve izlemede güçlük,

  Harf-ses ilişkisini öğrenmede güçlük,

  Kafiyeli sözcüklerde güçlük,

  Sayı, harf, renk öğrenmede güçlük,

  Geometrik şekilleri çizmede güçlük,

  Dikkat ve konsantrasyon güçlükleri,

  Yön karıştırmak (kitabı ters tutmak vb.),

  Yaşıtlarıyla ilişkide güçlük,

  Zaman ve mekan sorunları,

  El tercihinde gecikme,

  Kalemi hatalı tutma,

  Koordinasyon güçlüğü (bisiklet sürmek, ip atlamakta güçlük),

  Plan yapamama, düşünmeden harekete geçme,

  Kazaya yatkınlık, sakarlık.

 

Yukarıdaki belirtiler öğrenme bozukluğu riski taşıyan çocuklarda sık görülen özelliklerdir. Bu belirtilerden birini bile gösteren çocuğa, yaşıtları düzeyine erişmesi için destek eğitim verilmesi gerekir. 

Okul Dönemine İlişkin Belirtiler


Akademik Başarı: Okul başarısı yaşıtlarına ve zekasına oranla düşüktür. Bazı derslerde başarısı normal ya da normalin üstünde iken bazı derslerde (okuma gerektiren sözel ağırlıklı dersler) düşüktür.
 

Okuma Becerisi:Okuma hız ve niteliği açısından yaşıtlarından geridir. Harf-ses uyumu gelişmemiştir. Bazı harflerin seslerini öğrenemez, harfin şekli ile sesini birleştiremez. Okurken kelime/hece atlar, ekler, değiştirir.
 

Yazma Becerisi: Sınıf düzeyine ve yaşıtlarına oranla el yazısı okunaksız ve çirkindir. Yazı yazması yavaştır, yazarken bazı harf ve sayıları karıştırır, b-d, m-n gibi harfleri ters yazar. Harf/hece ekleme- atlama,  noktalamayı yerinde kullanamama, hece bölme hataları yapar. Yazarken kelimeler arasına hiç boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi iki-üç parçaya bölerek yazar.


Organize Olma Becerisi: Odası, çantası, eşyaları ve giysileri dağınıktır. Defter ve kitaplarını kötü kullanır ve yırtar, yazarken gereksiz satır atlar, boşluk bırakır, sayfanın belirli bir kısmını kullanmaz. Zamanını ayarlamakta güçlük çeker, düşüncelerini organize edemez.


Yönelim (Oryantasyon) Becerileri: Sağını-solunu karıştırır, yönünü bulmakta zorlanır, doğu-batı, kuzey-güney kavramlarını karıştırır. Alt-üst, ön-arka,  dün-bugün, önce-sonra gibi kavramları karıştırır. Gün, ay, yıl, mevsim kavramlarını karıştırır. Saati öğrenmekte zorlanır.

Sözel İfade Becerisi:Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanır. Serbest konuşurken düzgün cümleler kuramaz, heyecanlanır, takılır, şaşırır, sınıfta sözel katılımı azdır. Bazı harflerin seslerini doğru olarak telaffuz edemez.

Motor Beceriler:  Motor beceri alanında; büyük kas gruplarının organize olarak çalışamaması nedeniyle yüzme, bisiklete binme, atlama, topa vurma gibi kaba motor becerilerde sorun yaşarlar. Sakarlık sık rastlanan belirtilerdir. İnce motor beceri sorunları da gözlenir. Düğme ilikleme, makas kullanma, çatal-kaşık kullanma, kalem tutma, resim yapma becerilerinde zorlanır. Yazı yazarken ya hızlı ve bozuk ya da çok yavaş yazarlar.

 

Kurumsal

Hakkımızda

Neden Özel Ders ?

Bize Ulaşın

Üyelik
Ücretsiz Üye Ol
Üye Girişi
Şifremi Unuttum
Destek
Sık Sorulan Sorular
Ödeme Seçenekleri
Üyelik Sözleşmesi
Kullanım Koşulları
Gizlilik Bildirimi
Copyright © 2013 Vizyon Ders Tüm Hakları Saklıdır.
Bizi Takip edin